Pravidla minigolfu

 • Dráhy se hrají v pořadí od 1. do 18. dle číselného označení.
 • Míč musí být dopraven ze základního bodu do cílové jamky každé dráhy nejmenším počtem úderů.
 • Za každý úder se počítá bod.
 • Není-li cíle dosaženo 6-ti údery, započítává se úder navíc. Nejvyšší počet bodů na jedné dráze je 7.
 • Nedosáhne-li míč při prvním úderu červenou čáru, hraje se znovu z místa základního bodu.
 • Překročí-li míč červenou čáru, hraje se dále z pole za červenou čárou, z toho místa, kde se zastavil.
 • Na některých drahách červená čára není, na těchto drahách se hraje každý úder ze základního pole.
 • Uvázne-li míč na obrubě nebo na některé z překážek dráhy tak, že je další hra znemožněna, smí být přemístěn v pravém úhlu k nejbližší černé čáře.
 • Vyskočí-li míč z dráhy před červenou čárou pokračuje se ve hře ze základního bodu.
 • Vyskočí-li míč z dráhy za červenou čárou, pokračuje se ve hře na černé čáře v místě, kde míč opustil dráhu.
 • Vrátí-li se míč odrazem za základní bod, hraje se dále ze základního bodu.
 • Je zakázáno jakýmkoli způsobem stoupat na dráhu.